Systémy pre dodržiavanie jazdného pruhu

Zapalovací svíčky

Systémy pre dodržiavanie jazdného pruhu

Funkcia výstrahy pred opustením jazdného pruhu a podpory dodržiavania jazdného pruhu spoločnosti Bosch pomáhajú pôsobiť proti neúmyselnému vyjdeniu z vyznačeného jazdného pruhu.

Tieto funkcie môžu byť aktivované od rýchlosti 60 km/h vyššie. Obe funkcie používajú videokameru na zisťovanie deliacich čiar na vozovke pred vozidlom, a to pomocou analýzy rozdielov v kontraste medzi povrchom vozovky a deliacimi čiarami.

Stiahnite si súbor