Systém regulácie jazdnej dynamiky

Zapalovací svíčky

Systém regulácie jazdnej dynamiky - ESP (Electronic Stability Program)

Elektronický stabilizačný program zabezpečujúci stabilitu vozidla pri vyhýbacích manévroch, prejazdoch zákrutami a v ďalších jazdných situáciách.

Rozšírené funkcie systému jazdnej dynamiky:

 • Adaptive Brake Assist (ABA)
  Prispôsobenie prahu aktivácie HBA (hydraulický brzdový asistent) dopravnej situácii. Skracuje dráhu potrebnú na zastavenie. Požiadavka prichádza od DAS (Driver Assistance System), napr. ACC (Adaptive Cruise Control - radar pre kontrolu vzdialenosti/odstupu od vozidla idúceho vpredu).
 • Automatic Emergency Brake (AEB)
  Automatické brzdenie pri rozoznaní neodvratného nárazu. Dôjde k zníženiu kolíznej rýchlosti a tým kinetickej energie.
 • Automatic Warning Brake (AWB)
  Varovania vodiča pred nebezpečnou situáciou automatickým brzdovým impulzom (môžu byť až 3 impulzy). Dôjde k zníženiu rýchlosti o cca. 5km/h.
 • Brake Disc Wiping (BDW)
  Odstraňuje vodu z povrchu brzd. kotúčov za jazdy v daždi v určitých intervaloch, aby v prípade potreby brzdenia bol k dispozícii brzdný výkon bez omeškania spôsobeného odparením vody.
 • Electronic Brake Prefill (EBP)
  Automatické natlakovanie brzdového systému v nebezpečných situáciách, keď vodič napr. náhle uvoľní plynový pedál a je predpoklad použitia brzdového pedála. Dôjde k vymedzeniu prevádzkových vôľ a následnej rýchlej reakcii brzdového systému.
 • Extended Cruise Control (ECC)
  Rozšírenie existujúcej funkcie Tempomat automatickým pribrzdením v klesaniach.
 • Hydraulic Brake Assist (HBA)
  Zvýšenie brzdného tlaku pri rýchlom, ale nedostatočne silnom zošliapnutí brzdového pedála v núdzovej situácii. Dochádza k významnému skráteniu brzdnej dráhy.
 • Hydraulic Brake Boost (HBB)
  Hydraulické posilnenie brzdného účinku na kompenzáciu menšieho podtlakového posilňovača alebo prechodného nedostatku podtlaku.
 • Hill Descent Control (HDC)
  Tempomatová funkcia pri schádzaní svahu malou rýchlosťou. Umožňuje bezpečné a komfortné schádzanie svahov.
 • Hydraulic Fading Compensation (HFC)
  Zvýšenie brzdného tlaku pri zistení fadingu, tj. vädnutí brzdného účinku vplyvom dlhotrvajúceho brzdenia (napr. jazda z kopca zaťaženého vozidla) až na regulačnú medzu ABS.
 • Hill Hold Control with Acceleration Sensor (HHC-S)
  Automatické uvoľnenie bŕzd pri rozpoznaní rozjazdu v stúpaní. Uľahčuje rozjazd do kopca bez cúvnutia. Pri rozjazde do kopca je vozidlo na cca. 2s automaticky podržané. Zaznamenanie sklonu prostredníctvom snímača pozdĺžneho zrýchlenia.
 • Roll Movement Intervention (RMI)
  Obmedzenie nebezpečných situácií vedúcich k prevráteniu (Roll-Over) vozidla pri dynamickej jazde.
 • Tire Pressure Monitoring w/Circumference (TPM-C)
  Kontroluje tlak v pneu vyhodnocovaním otáčok kolies a signálov zo snímačov ESP. Podhustené koleso sa otáča rýchlejšie ako kolesá správne nahustené.
 • Trailor Sway Mitigation (TSM)
  Stabilizuje jazdnú súpravu zásahom bŕzd a znížením ťažného momentu motora v prípade napr. uvoľneného alebo kvapalného nákladu na prívese, v prípade silného bočného vetra alebo nadmerného sklonu vozovky smerom ku krajnici.

Stiahnite si súbor